Onze voorgaande vereenvoudigde gegevensbeschermingsverklaring, die alleen geldig is in de Duitstalige versie. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van Osnabrück in Duitsland (Amtsgericht Osnabrück)


De basis is de link naar het recht van de Europese Unie

Link naar de implementatie ervan: EU General Data Protection Regulation (EU-GDPR)

Afgestemd op onze kleine huisartsenpraktijk volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

1. Naam en adres van de verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

dr medisch Manfred Hechler, specialist in algemene geneeskunde

Jostesweg 10

49080 Osnabrück

Telefoon 0541-42424

praxis.hechler@gmail.com

Onze homepages

www.praxis-hechler.de (telecom)

www.dr-hechler.de (google-websites)

https://sites.google.com/view/allgemeinarzt/startseite (google-websites)

www.praxis-hechler.info (WIX,com)

www.dr.hechler.info (WIX.com)

www.telemedizin-arzt.com (WIX.com)

In Duitsland is er voor elke deelstaat een functionaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Autoriteit voor gegevensbescherming in Nedersaksen

Staatscommissaris voor gegevensbescherming: Barbara Thiel Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover Tel.

Privacy bij ons

Als websitebeheerder nemen we de bescherming van alle persoonlijke gegevens zeer serieus. Alle persoonlijke informatie zal naar ons beste weten en overtuiging vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals uiteengezet in deze gegevensbeschermingsverklaring. Het tweede deel bevat een uitgebreide presentatie en toelichting.

Uiteraard is onze website te gebruiken zonder dat u persoonsgegevens verstrekt. Als er echter op enig moment persoonlijke informatie zoals naam, adres of e-mail wordt gevraagd, gebeurt dit op vrijwillige basis. Door ons verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw speciale toestemming aan derden worden doorgegeven.

Gegevensoverdracht op internet, zoals via e-mail, kan altijd beveiligingslekken vertonen. Volledige bescherming van gegevens is op internet niet mogelijk.

Voor het grootste deel gebruiken we op Google gebaseerde websites en tools. Als u Google grotendeels wilt vermijden, kunt u teruggaan naar onze oude website www.praxis-hechler.de. U kunt de huidige gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google vinden op https://policies.google.com/privacy? telefoongesprek.

Er wordt ook gebruik gemaakt van Google-fondsen. Op internet wordt het volgende vermeld: LG München: integratie van Google Fonts zonder toestemming https://www.ra-plute.de › Nieuws › Internetrecht De dynamische integratie van Google Fonts in een website zonder voorafgaande toestemming van de bezoeker is in strijd met gegevensbescherming.

Privacybeleid Google Analytics

Onze website beo google en wix.com maakt af en toe gebruik van de Google Analytics-analysedienst van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS om onze in aanbouw zijnde website te optimaliseren. Deze dienst wordt naar verwachting in mei 2023 stopgezet. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen en waarmee wij kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De cookies verzamelen gegevens over uw gebruik van onze website, die meestal worden verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

Als IP-anonimisering op onze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Voor zover bekend is dit momenteel regelmatig het geval. In zeldzame uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden gestuurd, waar het wordt ingekort. Google gebruikt deze gegevens namens ons om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De IP-adressen die door Google Analytics worden verzameld, zijn niet gecorreleerd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

De opslag van cookies kan worden geweigerd door een speciale instelling in uw browser. In dit geval kan de volledige functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is er een browser-plug-in beschikbaar waarmee u kunt voorkomen dat Google de gegevens en IP-adressen verzamelt die zijn gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Daarnaast hebben we op onze website een pop-up geplaatst waarmee je kunt kiezen welke cookies mogen worden opgeslagen.

Informatie, verwijdering, blokkering

U kunt te allen tijde kennis nemen van de persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het gebruik van de gegevensverwerking en een kosteloze correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aanvragen. Gebruik a.u.b. de in het impressum aangegeven contactkanalen. Ook voor verdere vragen over dit onderwerp staan ​​wij te allen tijde voor u klaar.

Server logbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch gegevens op in serverlogbestanden die door uw browser naar ons worden verzonden. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld het tijdstip van het serververzoek ed Deze gegevens zijn niet persoonlijk. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Als wij specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik krijgen, behouden wij ons het recht voor om deze gegevens naderhand te controleren.

koekjes

Veel websites gebruiken cookies. Cookies zijn onschadelijk voor uw computer en virusvrij. Ze dienen om internetaanbiedingen vriendelijker, effectiever en veiliger te maken voor bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden gebruikt.

We gebruiken meestal zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies helpen bij het herkennen van uw computer bij een volgend bezoek.

Via de browserinstellingen kunt u aangeven dat u op de hoogte bent van nieuwe cookies en dat u cookies telkens moet accepteren. U kunt ook de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Wijziging in het privacybeleid

Onze verklaring inzake gegevensbescherming kan met onregelmatige tussenpozen worden aangepast om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren, b.v. B. bij het invoegen van nieuwe aanbiedingen. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan automatisch van toepassing op uw volgende bezoek.

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een bericht naar Praxis Dr. Hechler, Jostesweg 10, 49080 Osnabrück praxis.hechler@gmail.com met als onderwerp "Privacybeleid".

Deze pagina met annuleringsvoorwaarden is gemaakt door datenschutzmuster.de.

2. Algemene informatie over onze gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke medische gegevens die aan ons zijn verstrekt alleen voor medische documentatie en facturering. De opname gebeurt in de regel met de hand. Een deel van deze gegevens wordt ingevoerd op de oefencomputer. Hierop worden ook diagnoses en factuurnummers opgeslagen en wordt de factuur aangemaakt. Met uw toestemming kan gecompliceerde facturering ook via het particulier facturatiebureau (PVS) worden gefactureerd.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn van uw gegevens

De persoonlijke medische gegevens van de betrokkene worden om documentatieredenen 10 jaar bewaard en beveiligd. Daarna worden de gegevens binnen een variabele periode verwijderd.

4. Website: www.praxis-hechler.de

Voor zover wij weten, worden er bij het bezoeken van onze website geen gegevens verzameld. Deze homepage wordt gehost door t-online. Om statistische redenen, toegangsdatum, toegang tot welke pagina en browser anoniem opgenomen. Deze gegevens zijn voor ons zichtbaar. De host is Telecom en de gegevens blijven in Duitsland.Onze andere websites: dr-hecher.de (goggle-sites) en dr-hechler.info (wix.com) zijn toegewezen aan de hostproviders Google (VS) en WIX (Israël ). Hiermee kunnen gegevens op verschillende ingewikkelde manieren worden verzameld. Als u zich hier zorgen over maakt, raden wij u aan om onze oude homepage www.praxis-hechler.de of het verzamelen van cookies in uw browser te voorkomen, onze cookie-verwijderingssoftware Google Analytics met een add-on te verwijderen. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

voor Google of om de verklaring over cookies te gebruiken. Op dr-hechler.info (wix) hebben we dit voor elke pagina voor de zekerheid opgenomen.

5. Contactformulier en e-mailcontact

Aan De volledige functionaliteit van onze website is niet gegarandeerd. Bovendien is er een browser-plug-in beschikbaar waarmee u kunt voorkomen dat Google de gegevens en IP-adressen verzamelt die zijn gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Daarnaast hebben we op onze website een pop-up geplaatst waarmee je kunt kiezen welke cookies mogen worden opgeslagen.

Informatie, verwijdering, blokkering

U kunt te allen tijde kennis nemen van de persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het gebruik van de gegevensverwerking en een kosteloze correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aanvragen. Gebruik a.u.b. de in het impressum aangegeven contactkanalen. Ook voor verdere vragen over dit onderwerp staan ​​wij te allen tijde voor u klaar.

Server logbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch gegevens op in serverlogbestanden die door uw browser naar ons worden verzonden. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld het tijdstip van het serververzoek ed Deze gegevens zijn niet persoonlijk. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Als wij specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik krijgen, behouden wij ons het recht voor om deze gegevens naderhand te controleren.

koekjes

Veel websites gebruiken cookies. Cookies zijn onschadelijk voor uw computer en virusvrij. Ze dienen om internetaanbiedingen vriendelijker, effectiever en veiliger te maken voor bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden gebruikt.

We gebruiken meestal zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies helpen bij het herkennen van uw computer bij een volgend bezoek.

Via de browserinstellingen kunt u aangeven dat u op de hoogte bent van nieuwe cookies en dat u cookies telkens moet accepteren. U kunt ook de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Wijziging in het privacybeleid

Onze verklaring inzake gegevensbescherming kan met onregelmatige tussenpozen worden aangepast om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren, b.v. B. bij het invoegen van nieuwe aanbiedingen. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan automatisch van toepassing op uw volgende bezoek.

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een bericht naar Praxis Dr. Hechler, Jostesweg 10, 49080 Osnabrück praxis.hechler@gmail.com met als onderwerp "Privacybeleid".

Deze pagina met annuleringsvoorwaarden is gemaakt door datenschutzmuster.de.

2. Algemene informatie over onze gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke medische gegevens die aan ons zijn verstrekt alleen voor medische documentatie en facturering. De opname gebeurt in de regel met de hand. Een deel van deze gegevens wordt ingevoerd op de oefencomputer. Hierop worden ook diagnoses en factuurnummers opgeslagen en wordt de factuur aangemaakt. Met uw toestemming kan gecompliceerde facturering ook via het particulier facturatiebureau (PVS) worden gefactureerd.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn van uw gegevens

De persoonlijke medische gegevens van de betrokkene worden om documentatieredenen 10 jaar bewaard en beveiligd. Daarna worden de gegevens binnen een variabele periode verwijderd.

4. Website: www.praxis-hechler.de

Voor zover wij weten, worden er bij het bezoeken van onze website geen gegevens verzameld. Deze homepage wordt gehost door t-online. Om statistische redenen, toegangsdatum, toegang tot welke pagina en browser anoniem opgenomen. Deze gegevens zijn voor ons zichtbaar. De host is Telecom en de gegevens blijven in Duitsland.Onze andere websites: dr-hecher.de (goggle-sites) en dr-hechler.info (wix.com) zijn toegewezen aan de hostproviders Google (VS) en WIX (Israël ). Hiermee kunnen gegevens op verschillende ingewikkelde manieren worden verzameld. Als u zich hier zorgen over maakt, raden wij u aan om onze oude homepage www.praxis-hechler.de of het verzamelen van cookies in uw browser te voorkomen, onze cookie-verwijderingssoftware Google Analytics met een add-on te verwijderen. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

voor Google of om de verklaring over cookies te gebruiken. Op dr-hechler.info (wix) hebben we dit voor elke pagina voor de zekerheid opgenomen.

5. Contactformulier en e-mailcontact

Er is een contactformulier op de website www.praxis-hechler.de dat alleen gegevens verzendt die u hebt ingevoerd. Voor

We gebruiken het e-mailadres van de afzender voor antwoorden. U kunt ook het e-mailadres praxis.hechler@gmailcom gebruiken dat wordt gehost door Deutsche Telecom

Medisch vertrouwelijke gegevens mogen echter niet op deze manier onversleuteld worden uitgewisseld.

Bij het verzenden van niet-versleutelde berichten bestaat een aanzienlijk risico dat derden deze kunnen zien. Stuur ons daarom geen gevoelige gegevens via onversleutelde e-mail. Ik gebruik graag het programma 7-zip of Click-Crypt voor encryptie

6. Het vastleggen van het e-mailadres van de afzender dient om op het juiste adres te kunnen antwoorden. Eerst en vooral zullen we u geen persoonlijke medische gegevens per e-mail sturen zonder uw toestemming en zonder uw identiteit te hebben geverifieerd.

Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden.

7. Duur van opslag

De e-mailadressen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het gesprek is afgelopen wanneer uit de mededeling kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd. Uw e-mailadres wordt verwijderd na meer dan 5 jaar radiostilte.

8. Doel van de gegevensverwerking

Het belangrijkste doel van onze gegevensverzameling is medische documentatie, het maken van doktersbrieven en rapporten en facturering

8. Rechten van getroffen patiënten

A. De patiënt heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor het verzamelen van gegevens op elk moment in te trekken.

B. recht op het verstrekken van informatie

U kunt een bevestiging vragen of er persoonsgegevens over u beschikbaar zijn. U kunt dan informatie opvragen over het doel en de duur, evenals de geplande verwijderingsdatum en de criteria voor verwijdering. U kunt informatie opvragen of uw gegevens aan derden worden doorgegeven. In mijn kleine praktijk geef ik geen gegevens door. Met uw toestemming wordt het particulier facturatiebureau (PVST) of uw zorgverzekeraar uitsluitend voor factureringsdoeleinden geïnformeerd over uw basisgegevens.

C. Recht op rectificatie

U heeft het recht op tijdige correctie en/of aanvulling van uw gegevens. We verzamelen alleen uw persoonlijke en medische gegevens. Er vindt geen verdere gegevensverzameling plaats. U heeft hetzelfde recht op inzage in al uw opgeslagen gegevens. Om documentatieredenen moeten deze gegevens over het algemeen 10 jaar worden bewaard - ook zodat we documentatie hebben als verhaal of schadeclaims moeten worden verwerkt.

d.w.z. Recht op wissen

U kunt alle gegevens door ons laten verwijderen, behalve de gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt.

e. recht op informatie

U kunt verzoeken om rectificatie, verwijdering of andere beperkingen. Wij zullen ons inspannen om deze correcties door te geven.

f) Elektronische gegevensoverdracht naar andere instellingen, ook die in het zorgstelsel, is om technische redenen niet mogelijk. In het beste geval kunnen gegevens op uw verzoek worden doorgegeven met de klassieke fax.

G. Indien u niet tevreden bent met onze informatie of twijfels heeft, staan ​​wij tot uw beschikking voor verdere informatie per telefoon of e-mail. We informeren u ook dat u het recht heeft om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit.

H. Recht om uw toestemmingsverklaring in te trekken

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring - ook gedeeltelijk - te allen tijde in te trekken met ingang van de dag van intrekking. Wettelijk verplichte documentatie kan echter pas worden verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken.

Einde van de vereenvoudigde gegevensbeschermingsverklaring